Block
Korak 1
Kontaktirajte nas kako bismo zajedno pronašli odgovarajući panel.
Korak 2
Zakazujemo testiranje u laboratoriji ili u vašem domu.
Korak 3
Šaljemo uzorak u genetičku laboratoriju.
Korak 4
Dobijate rezultat prenatalnog testa.
Block
Korak 1
Kontaktirajte nas kako bismo zajedno pronašli odgovarajući panel.
Korak 2
Zakazujemo testiranje u laboratoriji ili u vašem domu.
Korak 3
Šaljemo uzorak u genetičku laboratoriju.
Korak 4
Dobijate rezultat prenatalnog testa.
Block
Korak 1
Kontaktirajte nas kako bismo zajedno pronašli odgovarajući panel.
Korak 2
Zakazujemo testiranje u laboratoriji ili u vašem domu.
Korak 3
Šaljemo uzorak u genetičku laboratoriju.
Korak 4
Dobijate rezultat prenatalnog testa.

Panorama analizira i otkriva najčešće hromozomske poremećaje

Trizomije

Daunov sindrom - Trisomija 21

Deca sa Daunovim sindromom imaju tri kopije hromozoma 21. Imaju intelektualne smetnje koje se kreću od blage do umerene i zahtevaju dodatnu medicinsku negu. Zdravstveno stanje (npr. oštećenje srca) može uticati na njihov očekivani životni vek, ali većina njih živi do 60 godina. Rana intervencija im omogućava da vode zdraviji i produktivniji život.

Edvardsov sindrom - Trisomija 18

Bebe sa Edvardsovim sindromom imaju tri kopije hromozoma 18 i teške intelektualne smetnje i urođene mane koje obično pogađaju srce, mozak i bubrege. Bebe imaju vidljiv rascep usne ili nepca, malu glavu i vilicu i nerazvijene prste. Nažalost, većina trudnoća sa trizomijom 18 završiće se spontanim pobačajem, a ako se beba rodi na terminu, većina će umreti u prvim nedeljama života.

Patau sindrom - Trisomija 13

Bebe sa Patau sindromom imaju tri kopije hromozoma 13 i teške intelektualne smetnje. Takođe mogu imati srčane mane i oštećenja bubrega i mozga, a mogu imati i rascep usne ili nepca i dodatni prst. S obzirom na tešku invalidnost, većina trudnoća pogođenih trizomijom 13 završava se pobačajem, a samo 10 odsto živorođenih doživi svoj prvi rođendan.

Poremećaji polnih hromozoma

Turnerov sindrom

Bebe sa Tarnerovim sindromom, koje se nazivaju i monozomijom x, su ženske bebe koje imaju jedan x hromozom umesto dva. Nažalost, veliki procenat trudnoća sa monosomijom x će dovesti do pobačaja u prvom ili drugom trimestru. Ljudi sa monosomijom x mogu imati srčane mane, smetnje u učenju i neplodnost. Ako se beba rodi u terminu, većini će biti potrebna dodatna medicinska nega, uključujući hormonsku terapiju u različitim fazama života.

Klinefelterov sindrom

Bebe sa Klinefelterovim sindromom su muške bebe koje imaju dodatni Ks hromozom (KSKSI). Zbog nedovoljne proizvodnje testosterona, muške polne karakteristike nisu u potpunosti razvijene i muškarci su često neplodni. Ovo stanje je takođe povezano sa smetnjama u učenju i problemima u ponašanju.

Triple X sindrom

Bebe sa Trostrukim x sindromom su ženske bebe koje imaju dodatni x hromozom (xxx). Iako se simptomi i karakteristike ljudi sa trostrukim x sindromom uveliko razlikuju, on često uzrokuje sporiji razvoj, smetnje u učenju i probleme u ponašanju.

Jacobov sindrom

Bebe sa Jacob sindromom su muške bebe koje imaju dodatni y hromozom (xyy). Većina beba sa xyy sindromom nemaju defekte. Dečaci mogu biti viši od proseka, a neki su pod povećanim rizikom od problema u učenju, govoru i ponašanju.

Mikrodelecije

DiGeorgeov sindrom tip 1 - Sindrom delecije 22q11.2

Sindrom delecije 22k11.2 je uzrokovan odsustvom malog dela hromozoma 22. Takođe je poznat kao DiGeorge ili Valo-kardio-facijalni sindrom (VCFS). Većina dece sa ovim poremećajem ima srčane mane, probleme sa imunološkim sistemom i specifične malformacije lica, kao i blage do umerene intelektualne teškoće i kašnjenje u govoru. Neki će imati nizak nivo kalcijuma, probleme sa bubrezima, poremećaje u ishrani i/ili napade. Deca često imaju poremećaj autističnog spektra, a kasnije i psihičke bolesti poput šizofrenije.

Prader-Willi sindrom

Prader-Villi sindrom se javlja kada nedostaje mali deo hromozoma 15 ili kada su obe kopije hromozoma 15 od majke. Bebe sa Prader-Vili sindromom imaju nizak tonus mišića, zaostajanje u rastu, usporen motorički i govorni razvoj i poremećaje hranjenja i ponašanja. Zbog izuzetno povećanog apetita, deca mogu postati gojazna i razviti dijabetes.

Angelmanov sindrom

Angelmanov sindrom je takodje uzrokovan nedostatkom malog dela hromozoma 15 ili kada obe kopije hromozoma 15 potiču od oca. Deca sa Angelmanovim sindromom imaju teške intelektualne smetnje, zastoje u razvoju, napade i probleme sa ravnotežom i hodanjem.

Delecija 1p36

Delecija 1p36, takođe poznata kao monosomija 1p36, je uzrokovana nedostatkom dela hromozoma 1. Deca sa delecijom 1p36 imaju intelektualne smetnje, srčane mane i slab tonus mišića. Otprilike polovina pacijenata ima epileptične napade, probleme u ponašanju i gubitak sluha. Neka deca imaju probleme sa vidom ili dodatne urođene mane drugih organa.

Cri-du-chat sindrom

Deo hromozoma 5 koji nedostaje izaziva Cri-du-chat sindrom. Sindrom je tako nazvan jer obolela deca imaju karakterističan plač sa naglašenim visokim tonovima koji podseća na glas mačke. Bebe obično imaju malu porođajnu težinu, male glave i slab tonus mišića, a problemi sa disanjem i hranjenjem su uobičajeni u ranom detinjstvu. Deca imaju umerene do teške intelektualne i govorno-jezičke poteškoće i probleme u ponašanju.

Triploidija

Panorama je trenutno jedini NIPT koji otkriva triploidiju.

Bebe sa triploidijom imaju kompletan dodatni set hromozoma – ukupno 69 umesto uobičajenih 46. Ove trudnoće retko dođu do termina, a ako se dete rodi, obično umire u roku od nekoliko dana zbog problema sa srcem, mozga i bubrega. Bebe sa triploidijom takođe često imaju urođene mane koje utiču na razvoj udova i lica. Trudnoća sa triploidijom može povećati rizik majke od raznih stanja kao što su preeklampsija, prekomerno krvarenje nakon porođaja i, u retkim slučajevima, rak.

Pol deteta

Od svih NIPT testova dostupnih na tržištu, Panorama ima najveću objavljenu tačnost u određivanju pola bebe.

Bebe sa triploidijom imaju kompletan dodatni set hromozoma – ukupno 69 umesto uobičajenih 46. Ove trudnoće retko dođu do termina, a ako se dete rodi, obično umire u roku od nekoliko dana zbog problema sa srcem, mozgom i bubrezima. Bebe sa triploidijom takođe često imaju urođene mane koje utiču na razvoj udova i lica. Trudnoća sa triploidijom može povećati rizik majke od raznih stanja kao što su , prekomerno krvarenje nakon porođaja i, u retkim slučajevima, rak.

Trudnica

0
Trudnica
* 10 godina postojanja, od 2013.
* više od 25 recenziranih publikacija i više od 1.3
miliona trudnoća
* više od 3 miliona trudnica u 60 država se odlučilo za
Panorama test

KONTAKTIRAJ NAS

Zakaži testiranje!

    Za sve potrebne informacije možeš nas kontaktirati

    Tu smo da te informišemo