Šta otkrivamo sa NIPT Panorama?

Fetalna panorama tokom trudnoće prikazuje sledeće najčešće hromozomske abnormalnosti:

 • Trisomija 21 (Daunov sindrom)
 • Trisomija 13 (Patau sindrom)
 • Trisomija 18 (Edvardsov sindrom)
 • trizomije polnih hromozoma (kao što je Klinefelterov sindrom)
 • Monosomija Ks (Turnerov sindrom)
 • Triploidija Genetski pol fetusa

Pored gore navedenog, takođe može da dijagnostikuje rizik od 5 uobičajenih sindroma mikrodelecije:

 • DiGeorge sindrom
 • Prader-Villi sindrom
 • Angelmanov sindrom
 • Microdeletion 1p36
 • Cri-du-chat sindrom