Sve što treba da znate o NIPT testovima

Prenatalno testiranje igra ključnu ulogu u praćenju zdravlja trudnoće i rane identifikacije mogućih komplikacija. Neinvazivni testovi, poput ultrazvuka, omogućavaju vizualizaciju razvoja fetusa, praćenje rasta i identifikaciju anatomskih abnormalnosti.

Krvni testovi, kao što su neki oblici screeninga, mogu pružiti informacije o riziku od određenih genetskih poremećaja, poput Downovog sindroma. S druge strane, invazivni testovi, kao što su amniocenteza i horionska biopsija, pružaju detaljnije genetske informacije, ali nose veći rizik od komplikacija i povezanih pobačaja.

Ovi testovi se obično preporučuju samo ako postoji povećan rizik od genetskih poremećaja na osnovu prethodnih nalaza ili porodične istorije. Važno je napomenuti da prenatalno testiranje ne daje apsolutne odgovore i često pruža informacije samo o rizicima. Posledice pozitivnih rezultata mogu izazvati emotivni stres i donošenje teških odluka o daljem postupku, uključujući eventualni prekid trudnoće. Stoga, pre nego što se odlučite za prenatalno testiranje, preporučuje se otvoren dijalog s lekarom.

Uz prenatalno testiranje, važno je razumeti i koncepte kao što su neinvazivni prenatalni skrining i dijagnostički testovi. Neinvazivni prenatalni skrining, kao što su testovi krvi i ultrazvuk, procenjuju rizik od određenih genetskih ili hromozomskih abnormalnosti, ali ne pružaju definitivne dijagnoze.

Dijagnostički testovi, poput amniocenteze i horionske biopsije, direktno analiziraju fetalne ćelije i pružaju preciznije informacije. Međutim, važno je naglasiti da su ovi testovi invazivni i nose određeni rizik od komplikacija, stoga se obično preporučuju samo kada postoji povećan rizik od određenih poremećaja. Pored genetskih aspekata, prenatalno testiranje može takođe pružiti informacije o zdravlju majke, poput nivoa hormona ili detekcije mogućih komplikacija kao što su dijabetes u trudnoći ili preeklampsija.