PANORAMA 2 SREDNJI PAKET – Osnovni paket + DeGeorge sindrom

CENA SREDNJEG TESTA: 62.100 RSD

Panorama je genetički, prenatalni skrining test koji se radi iz krvi i koji otkriva uobičajena hromozomska stanja koja utiču na zdravlje bebe. Panorama koristi tehnologiju zasnovanu na SNP* da bi pružila veoma precizne rezultate i jedinstveni uvid u jednoplodne i blizanačke trudnoće.

Panorama se može uraditi već u devetoj nedelji gestacije.

*SNP, polimorfizam jednog nukleotida

Panorama srednji paket skrinig testom pokazuje sledeće moguće hromozomske poremećaje:

•              Trizomija 13 (Patau sindrom)

•              Trizomija 18 (Edward sindrom)

•              Trizomija 21 (Down sindrom)

•              Abnormalnosti polnih hromozoma – Monozomija X hromozoma (Tarnerov sindrom), Klinefelterov sindrom (XXY), Triple X sindrom (XXX), Jacobsov sindrom (XYY)

•              Triplodije – prisustvo dodatnog seta hromozoma

•             22q11.2 DiGeorge sindrom

•              Pol bebe

Panorama otkriva stanja koja drugi testovi ne mogu, uključujući molarnu trudnoću, triploidiju i nestajućeg blizanca

Panorama procenjuje rizik za Daunov sindrom sa stopom tačnosti većom od 99%.

Panorama je jedini test koji pravi razliku između DNK trudnice i fetusa, što pomaže da se izbegnu lažno pozitivni i lažno negativni rezultati

Panorama je jedini NIPT test koji može da odredi zigotnost i individualnu fetalnu frakciju u blizanačkoj trudnoći

Panorama ima osetljivost na mikrodeleciju 22q11.2 veću od 83%. Ova uobičajena i potencijalno teška mikrodelecija podjednako pogađa trudnice bez obzira na starost majke

Panorama se može uraditi za jednoplodne i blizanačke trudnoće, kao i za trudnoće ostvarene putem doniranih jajnih ćelija ili surogat majčinstva.

•              Panorama je validirana  u SMART-u, najvećoj prospektivnoj NIPT studiji sa preko 20.000 učesnika.

•              Više od 3 miliona ljudi u više od 60 zemalja izabralo je Panoramu za genetsko testiranje tokom trudnoće.

•              Panorama je ocenjena u više od 25 recenziranih publikacija i u više od 1,3 miliona trudnoća.

•              Najniža fetalna frakcija koja se može analizirati je 2,8%, tačnost utvrđivanja pola 100%

•              Panorama se izvodi jednostavnim vađenjem krvi trudnice i ne predstavlja opasnost po trudnoću

Izvor: Clinica Sante