Kako funkcioniše neinvazivno prenatalno testiranje?

Neinvazivno prenatalno testiranje (NIPT) je postupak koji se koristi za procjenu rizika od određenih genetskih ili kromosomskih abnormalnosti u fetusima, a provodi se uzimanjem uzorka majčine krvi. Ovaj test analizira fetalnu DNA koja se nalazi u majčinoj krvi.

Evo osnovnih koraka u funkcioniranju NIPT-a:

Uzimanje uzorka krvi: Trudnica daje uzorak krvi, obično putem standardnog krvnog testa. Analiza fetalne DNA: U laboratoriju se analizira uzorak majčine krvi kako bi se identificirale specifične sekvence fetalne DNA. Fetalna DNA je prisutna u majčinoj krvi zbog prirodnih procesa koji se događaju tokom trudnoće.

Procjena rizika: Na temelju analize fetalne DNA, procjenjuje se rizik od određenih genetskih poremećaja, kao što su Downov sindrom, Edwardsov sindrom i Patau sindrom. Važno je napomenuti da NIPT ne pruža dijagnozu, već samo procjenu rizika. Ako rezultati ukazuju na povećani rizik, preporučuje se dodatno invazivno testiranje, poput amniocenteze ili biopsije horionskih resica, kako bi se dobile preciznije informacije o zdravlju fetusa.