ZAŠTO PANORAMA

Otkriva stanja koja drugi testovi ne mogu, uključujući molarnu trudnoću, triploidiju i nestajućeg blizanca.

Procenjuje rizik za Daunov sindrom sa stopom tačnosti većom od 99%.

Jedini test koji pravi razliku između DNK trudnice i fetusa, što pomaže da se izbegnu lažno pozitivni i lažno negativni rezultati.

Jedini NIPT test koji može da odredi zigotnost i individualnu fetalnu frakciju u blizanačkoj trudnoći.

Ima osetljivost na mikrodeleciju 22q11.2 veću od 83%. Ova uobičajena i potencijalno teška mikrodelecija podjednako pogađa trudnice bez obzira na starost majke.

Može se uraditi za jednoplodne i blizanačke trudnoće, kao i za trudnoće ostvarene putem doniranih jajnih ćelija ili surogat majčinstva.

Jedini prenatalni test koji se može uraditi već u 9. nedelji gestacije.

  • Validirana je u najvećoj prospektivnoj studiji za NIPT
  • Tehnologija sa jedinstvenim, klinički potvrđenim performansama
  • Validirana je u SMART-u, najvećoj prospektivnoj NIPT studiji sa preko 20.000 učesnika.
  • Više od 3 miliona ljudi u više od 60 zemalja izabralo je Panoramu za genetsko testiranje tokom trudnoće.
  • Panorama je ocenjena u više od 25 recenziranih publikacija i u više od 1,3 miliona trudnoća.
  • Najniža fetalna frakcija koja se može analizirati je 2,8%, tačnost utvrđivanja pola 100%.
  • Panorama se izvodi jednostavnim vađenjem krvi trudnice i ne predstavlja opasnost po trudnoću.

Detektuje uobičajena genetska stanja koja su uzrokovana dodatnim ili nedostajućim hromozomima kod fetusa, kao što je Daunov sindrom koji je uzrokovan dodatnim kopijama određenog hromozoma i kao što su mikrodelecije koje su posledica uklanjanja malog dela genetske informacije. Pošto Panorama koristi jedinstvenu tehnologiju za razlikovanje DNK trudnice i bebe, to je jedini NIPT koji testira triploidiju i može izbeći poznate izvore grešaka koji utiču na druge NIPT.

Najnovije preporuke ACOG (Američkog koledža za ginekologe i akušere) podržavaju NIPT za sve trudnoće i:

  • Preporučuje NIPT kao opciju o kojoj će se „razgovarati i ponuditi svim pacijentkinjama u ranoj trudnoći, bez obzira na starost majke ili osnovni rizik“.
  • Podržava analizu cfDNK kao „najosetljiviji i najspecifičniji skrining test za uobičajene fetalne aneuploidije“.
  • Ističe jedinstvene prednosti NIPT-a zasnovanog na SNP-u, uključujući detekciju triploidije i jedinstvene mogućnosti utvrđivanja zigotnosti blizanaca i utvrđivanje individualne frakcije fetusa.

Detekcija zigotnosti
Priznat od Međunarodnog društva za prenatalnu dijagnostiku (ISPD) kao važan element u proceni NIPT rezultata za blizance

Pojedinačna fetalna frakcija za dizigotne blizance
Važna metrika neophodna za tumačenje pouzdanosti NIPT rezultata; ACOG prepoznaje da bi, bez ovog merenja, aneuploidija mogla ostati neotkrivena ako pogođeni blizanac ima nisku fetalnu frakciju

Utvrđivanje pola fetusa
Panorama ima nula grešaka u utvrđivanju pola deteta – i u jednoplodnoj i u blizanačkoj trudnoći


Panorama je identifikovala monozigotne blizance sa >99% osetljivosti i specifičnosti u validacionoj studiji.

Iako se horionicitet može pouzdano otkriti u ranoj trudnoći, studije su pokazale da je do 19% monohorionskih trudnoća pogrešno klasifikovano kao dihorionsko. Panorama omogućava lekarima da usklade svoje ultrazvučne nalaze sa ranim i preciznim određivanjem zigotnosti.

Identifikacija monozigotne blizanačke trudnoće pomoću Panorame može podstaći ranije, ciljane ultrazvučne procene horioniciteta i povezanih komplikacija kao što je sindrom međublizanačke transfuzije (TTTS).

Vođenje blizanačke trudnoće je pod velikim uticajem horioniciteta; kao takvo određivanje zigotnosti putem Panorama prenatalnog testa može pomoći lekarima da odrede odgovarajući plan vođenja trudnoće.

Izvor:

Sante Laboratorije